ΤΙΜΕ ΙΝ ΑΤΗΕΝS            

  

 

 
GREEKS 
IN AUSTRALIA

Explore the Map above


 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ. Χτίσθηκε το 1936 επί κυβερνήσεως του Ιωάννη Μεταξά με τρεις μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ανά δύο τάξεις η αίθουσα, μία για γενικές χρήσεις και μία για γραφείο των διδασκάλων.

Είχε πέντε αποχωρητήρια. Τέσσερα για τα παιδία και ένα για το προσωπικό και μία αποθήκη με χώρο για τον καθαριστή

Στην πίσω αυλή και στη γωνία, αριστερά, υπήρχε μία τσιμεντένια βρύση του εποικισμού που ήταν κοινή για  τους κατοίκους και για τα παιδιά του σχολείου. Τέτοιες βρύσες υπήρχαν επτά για όλο το χωριό

 Το πρώτο σχολείο (1925) λειτούργησε σε μία αποθήκη μετά σε ένα αχυρώνα και τελευταία σε ένα σηροτροφείο ( εκτροφή μεταξοσκωλήκων ) ενοικιαζόμενο

Το οικόπεδο του σχολείου ήταν περίπου πέντε στρέμματα και είχε αφεθεί ειδικά για το σχολείο αλλά μετά το πόλεμο οι κάτοικοι της περιοχής με επιμονή έχτισαν στο σχολικό οικόπεδο την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος με αποτέλεσμα να χαθεί το μισό οικόπεδο του σχολείου

Η μακέτα του σχολείου είναι φτιαγμένη από μνήμης όπως αποτυπώθηκε στη μνήμη μου από τα παιδικά μου χρόνια αλλά το έκανα στο μισό οικόπεδο για ευκολία

Το 1940 προβιβάστηκα στην πέμπτη τάξη αλλά στις 28 Οκτωβρίου στις 10 περίπου το πρωί ήταν η τελευταία μέρα που πήγα στο σχολείο. Είχε αρχίσει ο Ελληνο-ιταλικός πόλεμος και το σχολείο πάρθηκε από τον ελληνικό στρατό. Μετά από τον γερμανικό στρατό και μετά τον πόλεμο για λίγο διάστημα από το στρατό του ΕΛΑΣ

Έτσι, για σχεδόν 5 χρόνια κανένα από τα παιδιά πήγαν στο σχολείο

 

                                THE STATE SCHOOL OF NEA NAGNESIA

 

MY SCHOOL: This school erected in 1936 by the Government of Ioannis Metaxas that consisted from three rooms an office and one for general use.

There were five toilets, four for the students and one for the staff, one store room and facilities for the cleaner

On the left corner of the back yard there was a common water tap for the residents and for the school children as well. There were all together seven in the whole town.

 The first school operated in a store then in a hay store and last in a silk growing building rented by the government.

The original block of land was approximately 5000 sq. meters but after the war a persistent group of people forcefully acquired half of the land to build the church o Saint Panteleimon squishing the school to occupy half of the land .

I made this replica from memory as I remembered it from my childhood years but on the schools half yard just for convenience.

In 1940 I had promoted to the fifth grade but not for long. On 28th of October at about 10 am was the last time I had attended school. The Greek-Italian war started and the Greek Army occupied the school. Six month later the German Army and after the war ended the resistant army of ELAS for a short period.

So, for almost 5 years none of the children attended school .

                                                                                                      
Tasos
Κolokotronis

 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 
 


 

  
Disclaimer
While every effort has been made by ANAGNOSTIS to ensure that the information on this website is up to date and accurate, ANAGNOSTIS  does not give any guarantees, undertakings or warranties in relation to the accuracy completeness and up to date status of the above information.
ANAGNOSTIS will not be liable for any loss or damage suffered by any person arising out of the reliance of any information on this Website

.Disclaimer for content on linked sites
ANAGNOSTIS accepts no responsibility or liability for the content available at the sites linked from this Website.
Το περιοδικό δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άρθρων των συνεργατών.

Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia
 enquiry@anagnostis.info